Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Νέα-Aνακοινώσεις Επικοινωνία English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Πινακοθήκη

Παράλληλα με την ίδρυση της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών άρχισε να συγκροτείται μια Πινακοθήκη (συλλογή έργων), η οποία άρχισε να φιλοξενεί έργα τέχνης που σχετίζονταν με την καλλιτεχνική παραγωγή όσων εμπλέκονταν στις διαδικασίες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που παρείχε η Σχολή. Έως σήμερα περιλαμβάνει περίπου 5.000 έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, αγιογραφίας και ψηφιδωτού, πλούσια συγκομιδή μιας ζωής 165 χρόνων. Τα έργα που απαρτίζουν τη συλλογή της Πινακοθήκης αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας Καθηγητών των Εργαστηρίων και σπουδαστών, ενώ συμπεριλαμβάνονται και έργα από δωρεές προς την Α.Σ.Κ.Τ. Με αυτή την έννοια η Πινακοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελεί ένα ζωντανό δείγμα της ίδιας της ιστορίας της και κατά συνέπεια ενός πολύ σημαντικού τμήματος της νεοελληνικής τέχνης.

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας'' και συγκεκριμένα των προσκλήσεων 65 και 172, η Α.Σ.Κ.Τ. προχώρησε στην τεκμηρίωση, μερική συντήρηση και ψηφιοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στη συλλογή της από το 1837 ως το 2005.

Στη συλλογή των έργων της Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. περιλαμβάνονται έργα της πρώιμης δουλειάς των σημαντικότερων εκπροσώπων της Νεοελληνικής Τέχνης, οι οποίοι δίδαξαν, φοίτησαν και διοίκησαν τη Σχολή, έργα επωνύμων καλλιτεχνών που διακρίθηκαν στις σπουδές τους   και αντιπροσωπευτικά έργα των αποφοίτων μετά το 1989. Επίσης, περιλαμβάνονται έργα μεγάλων καλλιτεχνών που προέρχονται από δωρεές και ένας σημαντικός αριθμός αντιγράφων ανάγλυφων και ζωγραφικών έργων της Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία 1950-1960 από φοιτητές με την επίβλεψη του ακαδημαϊκού και καθηγητού τότε Παύλου Μυλωνά σε περιοχές όπως Πήλιο, Χίο, Μυτιλήνη, Σκύρο.

Το υλικό αυτό που αριθμεί περισσότερα από 5.000 τεκμήρια ήταν απλά καταγεγραμμένο σε διαφορετικούς καταλόγους, δεν είχαν δημιουργηθεί ευρετήρια και ήταν ταξιθετημένο άλλοτε κατά χρονικές περιόδους και άλλοτε κατά γενικές κατηγορίες όπως , χαρακτικά, ζωγραφικά έργα, σχέδια κ.λ.π

Παρά τις δυσκολίες στη διαχείριση και αξιοποίηση του υλικού λόγω οργανωτικής κατάστασης, δεν είχε μείνει ανεκμετάλλευτο. Aντίθετα, είχε χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για διάφορους σκοπούς όπως: η οργάνωση θεματικών εκθέσεων εντός και εκτός Ελλάδος, η έρευνα, η έκδοση βιβλίων, για την ανάδειξη ειδικών θεμάτων όπως  η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και πιλοτικών προγραμμάτων της Σχολής σχετικών με την ψηφιακή αντιγραφή και διαχείριση του υλικού.

Mέσα από τις δράσεις των δύο συγχρηματοδοτούμενων έργων με τίτλους ‘‘Ανάδειξη και τεκμηρίωση των απαρχών και της εξέλιξης της Νεοελληνικής Τέχνης 1837-2003'' και ‘‘Τεκμηρίωση και ανάδειξη 3800 έργων τέχνης της Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. (1980-2005)'' επιτεύχθηκαν:

•  η διάσωση ενός πολύτιμου κομματιού της ιστορίας της Α.Σ.Κ.Τ. και της νεοελληνικής τέχνης.
•  η διάχυση έργων σημαντικών καλλιτεχνών ως προς το ευρύτερο κοινό.
• 
η καλλιέργεια της επιστημονικής έρευνας και στην προώθηση της τεκμηρίωσης της ιστορίας της νεοελληνικής τέχνης.
• 
η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την ευχερέστερη πρόσληψη της νεοελληνικής τέχνης

Η υλοποίηση του Έργου ‘‘Ανάδειξη και τεκμηρίωση των απαρχών και της εξέλιξης της Νεοελληνικής Τέχνης 1837-2003’’ διήρκεσε από το 2004 ως το 2008 και αναπτύχθηκε σε 3 κύριους άξονες.

Ο πρώτος άξονας αφορούσε όλες τις απαιτούμενες δράσεις που οδηγούν στη δημιουργία της ψηφιακής συλλογής της Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. και της κατάλληλης οργάνωσης, αποθήκευσης και διαχείρισης για την αξιοποίησή της. Οι επιμέρους δράσεις του πρώτου άξονα περιελάμβαναν:

•  Ορισμό προδιαγραφών τυποποίησης και ψηφιακής τεκμηρίωσης κατά τα διεθνή καθιερωμένα πρότυπα.
•  Σύνταξη καταλόγου έργων της συλλογής που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης ως προς τις ανάγκες συντήρησής τους με βάση την κατάσταση του υλικού τους. Στοιχειώδης αποκατάσταση των έργων (καθαρισμός, αποκατάσταση εμφανών φθορών) με στόχο να καταστεί δυνατή η οπτική τους αποθήκευση.
•  Απόδοση της ακριβούς κατάστασης διατήρησης των έργων, σύμφωνα με την οποία θα προγραμματισθούν οι επεμβάσεις αποκατάστασης.
•  Σύνταξη αναλυτικού καταλόγου που περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στα έργα της συλλογής
•  Ψηφιακή φωτογράφηση κάθε έργου με υψηλής ποιότητας εργαστηριακά δεδομένα με βάση την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία.
•  Ψηφιακή αναπαραγωγή του συνόλου των πληροφοριών που έχουν αντληθεί σε όλες τις φάσεις.
•  Προμήθεια συστήματος καταγραφής, τεκμηρίωσης και διαχείρισης του ψηφιοποιημένου υλικού.

Ο δεύτερος άξονας αφορούσε όλες τις δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών που παρέχουν την δυνατότητα διάδοσης και διάχυσης της ψηφιακής συλλογής, που έχει ολοκληρωθεί κατά τον πρώτο άξονα δράσεων. Ειδικότερα:

•  Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικών δίγλωσσων εκδόσεων υψηλής ποιότητας με αντικείμενο την ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίαση της συλλογής της Πινακοθήκης της ΑΣΚΤ σε 3 διακριτές ενότητες υλικού: α) 1837 –1930 β) 1930 –1960 γ) 1960 – 1980
•  Δημιουργία ενός δίγλωσσου κόμβου πληροφόρησης της Πινακοθήκης της ΑΣΚΤ με θεματικό πολιτιστικό περιεχόμενο και δυνατότητα, μέσω της θεματικής πύλης, για πολύπλευρη αναζήτηση πληροφοριών και συναλλαγών με το χρήστη καθώς και υπηρεσίες δημοσίευσης και αναζήτησης πληροφοριών.

Ο τρίτος άξονας αφορούσε σε όλες τις δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού τόσο για την στήριξη της υλοποίησης του έργου όσο και της λειτουργικότητάς του στη συνέχεια.

Η υλοποίηση του Έργου  ‘‘Τεκμηρίωση και ανάδειξη 3800 έργων τέχνης της Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. (1980-2005)’’ που διήρκεσε από το 2008 ως το 2009 στόχευε στην επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση 3.800 καλλιτεχνικών αντικειμένων της περιόδου 1980-2005. Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού των αντικειμένων εισήχθη στην υπάρχουσα βάση δεδομένων της Πινακοθήκης.

Παράλληλα δρομολογήθηκε περαιτέρω  αξιοποίηση της βάσης δεδομένων με τα 7.300 έργα συνολικά με διαδραστική εφαρμογή η οποία θα περιλαμβάνει:

•  Δενδρική παρουσίαση των καθηγητών της ΑΣΚΤ μέσα από μια χαρτογράφηση των πολιτιστικών κινημάτων και των καλλιτεχνικών εκπαιδευτικών μεθόδων, που δημιουργήθηκαν ως καλλιτέχνες και στη συνέχεια επηρέασαν την δημιουργία νέων καλλιτεχνών.
•  Δημιουργία δυναμικών καταλόγων-ευρετηρίων, καλλιτεχνών, σχετικών θεματικών όρων, γλωσσάρι χρησιμοποιούμενων όρων στην τεκμηρίωση, νέες προσκτήσεις,
•  Δυνατότητα στους χρήστες επιλογής και δημιουργίας συλλογών έργων κατά καλλιτέχνη, κατά θέμα κ.λ.π. με το σύστημα Carousel.

http://gallery.asfa.gr